Tarina Oppikon takana

Kaksi opettajaa samaisella alakoululla, ihanan uuvuttava arki. Jatkuva kiire niin koulussa kuin kodeissakin. Lisääntyneet tuen tarpeet, koulujen rajalliset resurssit sekä perheiden neuvottomuus ja kuormittuminen erilaisten haasteiden edessä. Lasten levottomuuden lisääntyminen, oppimisen vaikeudet, tunnesäätelyn pulmat, ristiriidat sosiaalisissa tilanteissa. Mukaan mahtuu myös valtava määrä iloa, naurua ja onnistumisen kokemuksia.

Arki pyörii omalla painollaan. Samalla kuitenkin mielessämme alkaa pyörimään ajatus jostain uudesta. Miten voisimme omalta osaltamme tukea lapsia, nuoria ja heidän perheitään? Ajatus Oppikon perustamisesta syntyi halusta tarjota jotain lisää.

Haluamme auttaa ihmisiä löytämään omat vahvuutensa ja sitä kautta vahvistamaan positiivista käsitystä itsestään. Haluamme tarjota tukeamme oppimiseen, tunnetaitojen sekä toiminnanohjauksen harjoittelemiseen positiivisen pedagogiikan keinoin. Tuemme ja valmennamme tavoitteissa kohti myönteistä elämänhallintaa sekä sujuvampaa arkea.

Lukuisten yhteisten keskustelujen ja suunnitteluhetkiemme tuloksena Oppiko Oy perustettiin helmikuussa 2020.

Tarjoamme Teille:

Haluamme olla osa juuri Sinun tai sinulle tärkeiden ihmisten tarinaa!

Tervetuloa Oppikon matkaan!